O skupině

TZÚS GROUP je zájmové sdružení právnických osob, které je přirozenou synergií tří propojených zkušebních a certifikačních organizací:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., QUALIFORM, a.s., PAVUS, a.s.

 Pro sdružení pracuje téměř 300 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří v součtu vytváří stabilní roční obrat přes 10 mil. EUR.

"Pro Vaši důvěryhodnost."

TZUS logo

Technický
a zkušební ústav stavební Praha, s.p.


Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.), je největší zkušební a certifikační organizací v České republice v oblasti posuzování shody stavebních výrobků a mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v této i jiných oblastech.
TZÚS Praha, s.p., je významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací a aktivní účastník procesu tvorby technických předpisů a norem.
Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě poboček v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Praze, Předměřicích nad Labem, Teplicích a odštěpným závodem - Zkušebním ústavem lehkého průmyslu v Českých Budějovicích.

Více na stránkách www.tzus.cz

Kontakty


Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9
Kontakt: Ing. Jiří Studnička, telefon: 286 019 445, mobil: 602 302 929
www.tzus.cz

QUALIFORM, a.s.


Společnost QUALIFORM, a.s., působí na trhu více než dvacet let, poskytuje nezávislé a komplexní služby pro podnikatelský sektor, širokou veřejnost a orgány státní správy. 
Oblasti působnosti QUALIFORM, a.s.:
• zkušební činnost v oblasti stavebních hmot a oblasti stavební akustiky
• geotechnika a inženýrská geologie
• certifikace systému managementu a posuzování shody
• technická podpory stavebních projektů 
Působnost v rámci poboček:
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Praha, Teplice, Valašské Meziříčí

Více na stránkách www.qualiform.cz

Kontakty


QUALIFORM, a.s.

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
Kontakt: Ing. Michal Šenkýř, telefon: 547 422 511 , mobil: 606 660 977
www.qualiform.cz

Qualiform logo

PAVUS, a.s.


PAVUS, a.s., je specializován na zkoušení a posuzování shody v oblasti reakce stavebních výrobků na oheň, požární odolnost stavebních konstrukcí a požárně bezpečnostních zařízení včetně technických prostředků a zařízení požární ochrany. Služby zahrnují i posuzování shody a certifikace výrobků v souvislosti s požární bezpečností.

Více na stránkách www.pavus.cz

Kontakty


PAVUS, a.s.

Praha 9 - Prosek, Prosecká 412/74, PSČ 19000
Kontakt: Ing. Jaroslav Dufek, telefon: 286 019 586, mobil: 603 180 838
www.pavus.cz

© 2021 TZUS Group, všechna práva vyhrazena.
Vytvořil WebMill & feopatito.cz